Accesarea acestui site de comerț electronic, denumit în continuare "MGX Magazin Online" sau "MGX" pentru informare, vizitare sau cumpărături, presupune acceptarea termenilor și condițiilor stipulate în continuare. Proprietarul magazinului are dreptul de a face modificări ale acestor prevederi cu notificare pentru acceptare.

Proprietar și administrator al acestui magazin este firma S.C. MIGECO EXPERT S.R.L. având următoarele date de identificare:

Firma S.C. MIGECO EXPERT S.R.L. este și proprietarul domeniului www.migeco.ro înregistrat la RNC


Definirea serviciului oferit

În conformitate cu Legea Comerțului Electronic 365/2002 acest magazin reprezintă un "serviciu al societății informaționale". Societatea informațională este proprietarul magazinului. În consecință, acest magazin este doar o interfață grafică ce prezintă destinatarului informația pusă la dispoziție de un furnizor de produse și oferă în același timp modalitatea tehnică de efectuare a cumpărăturilor.


Obligațiile magazinului

Expedierea oricărei comenzi valide a unui client către furnizor/furnizori  în timpul cel mai scurt, sau dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, în intervalul de 1 - 7 zile din momentul primirii comenzii. Comenzile primite în zilele de sărbătoare vor fi procesate în prima zi lucrătoare. Se consideră comandă valida acea comandă care are toate informațiile cerute de formularul de comandă completate corect. Prin expedierea de către cumpărător a comenzii prin intermediului site-ului www.migeco.ro, în formă în care a fost încheiată, se consideră contract și se supune prevederilor legii privind regimul juridic al contractelor la distanță.

Dacă nu eșți mulțumit de produsele comandate, le poți returna și ti se rambursează banii (mai puțin taxele de transport și costul returnării baniilor către tine) - termenul este de 14 de zile conform OUG nr 34/2014. Pentru a beneficia de rambursarea banilor în cazul în care ești nemulțumit de produsele comandate, trebuie să păstrezi integritatea produselor și a ambalajelor.


Declinarea responsabilității

Că urmare a enunțului de la "Obligațiile magazinului" și a legislației în vigoare, magazinul nu are nici o responsabilitate în ceea ce privește:


Termen de livrare

Livrările de produse se fac numai pe teritoriul României.

Livrarea se va efectua într-un interval de 1 - 3 zile lucrătoare, în funcție de modalitatea de expediere aleasă.

Mai multe detalii găsți la secțiunea Transport & Returnări.


Prevederi legale

Magazinul funcționează cu respectarea tuturor prevederilor legale impuse de Statul Român. Orice tentativă de acces neautorizat, de a produce prejudicii sau fraudă vor fi aduse la cunoștință autorităților competențe. Magazinul va încerca soluționarea pe cale amiabilă a oricăror conflicte apărute între părți; dacă acest lucru nu este posibil se vor aplică prevederile legale și rezolvarea acestora de instanțele judecătorești în ultimă instanță.